Onze nieuwe sponsoraap van Stichting AAP

Welkom Christos!

01-02-2021

Christos is onze nieuwe sponsoraap van Stichting AAP. Wij sponsoren AAP al geruime tijd – onze Vico is overleden, dus moest er een nieuwe aap gekozen worden. Via een poll hebben we dat gedaan:

De stemmen zijn geteld!

Jullie hebben bepaald welke aap van Stichting AAP wij gaan sponsoren. Het was spannend en uiteindelijk is er maar één stem verschil. De aap die wij gaan sponsoren is… Christos!

Wij hopen dat deze mooie aap met behulp van onze steun nog een lang en fijn leven kan leiden. Na alle ellende die hij mee heeft moeten maken, zijn we blij dat wij hier een steentje aan kunnen bijdragen.