Smart2Scool Schade procedure

Schade melden

Zodra er sprake is van een schade voorval is het van belang om vervolgschade zoveel mogelijk te voorkomen. Wanneer er sprake is van water- en vochtschade is het van groot belang om het device direct te drogen. Vervolgens dien je als gebruiker de schade binnen 48 uur te melden via het schadeformulier. Jouw schade zal dan in behandeling worden genomen door QSX Claims Services. Als het device beschadigd is en niet meer gebruikt kan worden, dan dien je dit ook z.s.m. te melden bij de helpdesk van de onderwijsinstelling.

Direct regelen

Snelle schadeherstelservice

Er is schade, wat nu?

Schade melden

Wanneer u een servicevraag heeft waarbij sprake is van schade, garantie, diefstal en/of verlies, dan dient u de schade te melden via het online schadeformulier.

Toedracht van de schade

Voeg foto’s toe van het beschadigde device en geef zo compleet mogelijk de toedracht van de schade aan en hoe u de schade heeft willen voorkomen (voorzorgsmaatregelen, waar lag het device etc.).

Snelle schadeafhandeling

Door de snelle schadeafhandeling is de onderwijsonderbreking zo kort mogelijk.

Adequaat handelen

Wat te doen bij diefstal

Indien er sprake is van diefstal, dan dient u zo spoedig mogelijk aangifte te doen bij de politie in de plaats waar het device is gestolen. Stuur de aangifte vervolgens per email naar schade@qsx-claims.com.

Tijdelijke vervanging device

Altijd een device beschikbaar

Indien de gebruiker recht heeft op een tijdelijke vervanging van het device dan meldt gebruiker zich, eventueel met zijn of haar defecte device, bij de helpdesk van de onderwijsinstelling en ontvangt dan een tijdelijk device voor de duur van de reparatietijd. Tijdelijke vervanging is niet beschikbaar tijdens de vakantieperioden.

Direct Schade melden

Wilt u een schade melden van een leerling?

Schade melden